Tekstiilivirrat Suomessa -hankkeessa tehtiin tekstiilivirtaselvitys, jossa kartoitettiin suomalaisten tekstiilinkulutusta ja tekstiilivirtoja vuonna 2019. Suomen tekstiilivirtojen selvityksen ovat tehneet Suomen ympäristökeskuksen, Turun ammattikorkeakoulun ja Lounais-Suomen Jätehuollon asiantuntijat.

Lue tekstiilivirtaselvitys täältä

Tekstiilivirrat Suomessa -hankkeessa tehtiin tekstiilivirtaselvitys, jossa kartoitettiin suomalaisten tekstiilinkulutusta ja tekstiilivirtoja. Edellisen kerran selvitys tehtiin vuonna 2012 kerättyjen tietojen pohjalta. Selvityksen mukaan suomalainen kulutti vuonna 2019 vaatteita ja kodintekstiilejä 11,3 kiloa henkeä kohden. Vuonna 2012 määrä oli 11 kiloa.

Vaatteiden, kodintekstiilien ja muiden vastaavien tekstiilituotteiden yhteenlaskettu kulutusmäärä kotitalouksissa, yrityksissä ja julkisella sektorilla on molempina vertailuvuosina ollut noin 60 000 tonnia. Lisäksi Suomen tekstiilivirrat kartoitettiin ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan. Tekstiilien kokonaiskäytön tarkastelussa otettiin huomioon vaatteiden ja kodintekstiilien lisäksi myös teollisuuden tekstiilivirrat. Tämän tarkastelun mukaan tekstiilien kokonaiskäyttö Suomessa oli 130 811 tonnia vuonna 2019.

Suomen kotitalouksilta kerättyjen poistotekstiilien määrä on kasvanut noin 39% vuodesta 2012. Noin 44 % kotitalouksien hankkimista vaatteista ja kodintekstiileistä päätyi poistotekstiilien erilliskeräykseen vuonna 2019.

Suomen tekstiilivirtojen selvityksen ovat tehneet Suomen ympäristökeskuksen, Turun ammattikorkeakoulun ja Lounais-Suomen Jätehuollon asiantuntijat.

Suomen tekstiilivirtaselvitys 2021

Suomenkielinen tiivistelmä

Tallenne tekstiilivirtaselvityksen julkistustilaisuudesta