Poistotekstiilin hyödyntäminen

Käyttäjälleen tarpeeton tekstiili eli poistotekstiili hyödynnetään jätehierarkian ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti. Ensisijaisesti tekstiilit ohjataan mahdollisuuksien mukaan uudelleenkäyttöön. Jollei tämä ole mahdollista, jätteet kierrätetään materiaalina tai toissijaisesti hyödynnetään energiana jätteenpolttolaitoksissa.

Uudelleenkäyttö

Neuvonnalla ja lajitteluohjeistuksella pyritään ohjaamaan käyttökelpoinen tekstiili edelleen uudelleenkäyttöön kirpputorien tai hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta. Kuluttaja ei kuitenkaan aina tunnista tai välitä uudelleenkäyttömahdollisuuksia, joten lajittelussa pyritään ohjaamaan uudelleenkäytettävät joko tuotteina tai materiaalina takaisin kiertoon. Tekstiilin uudelleenkäyttöön voi kannustaa myös ohjeistamalla uudelleenkäyttöön kotona ja kulutuskriittisyyteen kasvattamalla.

Materiaalikierrätys

Telaketju-hankkeiden yhteydessä on tullut ilmeiseksi, että tekstiilikierrätyksen pullonkaulana on käytöstä poistetun tekstiilin kuidunavauslinjaston puute Pohjoismaissa. Poistotekstiilin kansallisella keräyksellä ja jalostuslaitoksen pilotoinnilla luodaan pohjaa tekstiilin materiaalikierrätykselle. Pilotoinnin aikana on tarkoitus tehdä koeajoja eri tekstiilikuidun hyödyntäjien kanssa arvoketjujen löytämiseksi.

Mekaaninen avaus pilottivaiheen käsittelylinjastolla

LSJH investoi mekaaniseen kuidunavauslinjastoon, joka sijoittuu pilot-laitokseen Paimioon. Linjasto mahdollistaa tekstiilijätteen käsittelyn uusiomateriaaliksi kuitumuotoon kierrätysteollisuuden hyödynnettäväksi.

Käsittelylaitteistoon syötettävästä lajitellusta poistotekstiilistä poistetaan ei-tekstiiliset komponentit (napit, vetoketjut ym.). Tämän jälkeen tekstiilien rakenne avataan piikitettyjen avaustelojen avulla irtonaiseksi kuiduksi. Kuitu taas paalataan valmiiksi lopputuotteeksi. Koko prosessi materiaalinsyötöstä paalin valmistumiseen voidaan operoida yhdeltä hallintapaneelilta.

Langan valmistus

Ideaalitilanteessa kuluttajapoistotekstiileistä avattua kuitua voidaan käyttää uudelleen mekaanisessa langan ja kankaan valmistuksessa, säilyttäen näin raaka-aineen arvo kiertotalouden mukaisesti.

Toisin kuin teollisuudesta peräisin olevat tekstiilien sivuvirrat tai tuotannon ylijäämät, kuntien vastuulle kuuluva kuluttajapoistotekstiili on laadultaan heterogeenistä. Kuluttajapoistotekstiilistä ei ole tiedossa mikä on vaatteen alkuperä ja käytetyn kuidun laatu, kuinka monta kertaa tekstiilit on pesty tai käytetty tai mitä väri- ja muita kemikaaleja valmistuksessa on käytetty. Kaikki nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat raaka-aineen laatuun ja sen soveltuvuuteen mekaaniseen langanvalmistukseen.

Materiaalia voidaan mekaanisen kierrätyksen lisäksi kierrättää kemiallisesta tai termisesti. Kemialliseen kierrätykseen soveltuvat lyhyemmät kuidut ja termiseen taas muovipohjaiset. Kaikki kierrätysmenetelmät kuitenkin vaativat laadukkaan lajittelun sekä jalostuksen raaka-aineeksi, eli kuidun avauksen tai murskaamisen. Joskus materiaalit vaativat myös muita käsittelyjä.

Energiahyötykäyttö

Ne tekstiilit, jotka eivät sovellu kierrätettäväksi, ohjataan energiahyödyntämiseen jätteenpolttolaitoksiin. Energiahyödyntämisessä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.

Tutustu, minkälaisia kokeiluja on eri hyödyntämisratkaisuissa jo tehty Telaketju -verkostossa:

Kokeilut | Telaketju (turkuamk.fi)