Poistotekstiilin jalostuslaitos

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) suunnittelee koko Suomen kuluttajapoistotekstiilit käsittelevää jalostuslaitosta kiertotalouskeskus Topinpuistoon. Laitos tulee mahdollistamaan kuluttajapoistotekstiilin kierrätyksen ja on arvoketjun puuttuva palanen, sillä kuluttajapoistotekstiilin jalostukseen sopivaa laitteistoa ei Suomessa vielä ole.  

Jalostusta päästään kokeilemaan jo vuodesta 2021 alkaen pilottivaiheen käsittelylinjastolla, joka sijoittuu Paimion Green Field Hubiin. Saman katon alle sijoittuu myös yritysten poistotekstiiliä käsittelevä Rester Oy.

Poistotekstiilien jalostus kierrätyskuiduksi on poistotekstiilien kiertotalouden puuttuva palanen, joka mahdollistaa monipuolisia kumppanuuksia poistotekstiilin keräyksessä, lajittelussa ja lopulta kierrätyskuidun hyödyntämisessä. Poistotekstiilin jalostuslaitos rakennetaan vaiheistetusti.

LSJH:n ja Resterin kotimainen ja kokonaisvaltainen ratkaisu

LSJH:n ja Resterin linjastot jalostavat poistotekstiilit kierrätyskuiduiksi mekaanisesti, joita yritykset voivat käyttää tuotteidensa raaka-aineina. Tavoitteena on löytää eri tekstiilivirroille paras mahdollinen kiertotalouden mukainen käsittelyratkaisu. Niiden löytäminen tarkoittaa jatkuvaa kehitystä, tutkimusta ja oppimista.

Poistotekstiilin jalostuslaitos rakennetaan vaiheittain

Ensimmäisessä vaiheessa poistotekstiilin keräystä on laajennettu LSJH:n toimialueelta neljän muun jätelaitoksen alueelle Etelä-Suomessa. Tutkimusta ja kehitystä on tehty laajassa yhteistyössä Telaketju- verkoston ja monen muun toimijan kanssa Suomessa ja Euroopassa.

Toisessa vaiheessa keräys laajenee edelleen muiden jätelaitosten alueille. Lisäksi testataan muita täydentäviä keräyksiä, kuten esimerkiksi kauppakeskuksissa, vaateliikkeissä ja kirpputoreilla vuoden 2021 aikana toteutettava KaMu-poistotekstiilinkeräys.

Kerätyt poistotekstiilit käsitellään pilottivaiheen käsittelylinjastolla Paimiossa, joka otetaan käyttöön vuonna 2021. Pilottivaiheen linjastolla toteutetaan koeajoja ja yrityspilotteja, joilla tähdätään kierrätyskuituja hyödyntävään tuotekehitykseen yhdessä osallistuvien yrityskumppaneiden kanssa, kehityshankkeissa ja tekstiilien kiertotaloutta edistävissä verkostoissa.

Kolmannessa vaiheessa valmistaudutaan poistotekstiilin jalostuslaitoksen käynnistämiseen Turun Topinpuistossa. Tavoitteena on saada poistotekstiilin keräys valtakunnalliseksi vuoteen 2023 mennessä ja jalostuslaitoksen kapasiteetti vastaamaan koko Suomen kuluttajapoistotekstiilin käsittely tarvetta. Tavoitteena on tarjota käsittelypalveluja myös Itämeren muille alueille.

Kohti poistotekstiilin jalostuslaitosta -julkaisu kokoaa hankkeen virstanpylväät ja tavoitteet

Poistotekstiilin jalostuslaitos -hankkeen tilannekatsauksena toimiva Kohti poistotekstiilin jalostuslaitosta -julkaisu kokoaa tähänastiset virstanpylväät ja vaikutukset kiertotalouteen, innovaatioihin ja työllisyyteen sekä tavoitteet tulevaan.

Lue Kohti poistotekstiilin jalostuslaitosta -julkaisu sähköisenä täältä.