Poistotekstiilin keräys ja lajittelu

Suomen kuntien jätelaitokset rakentavat yhdessä poistotekstiilien
valtakunnallista keräysverkostoa. Jätelaitosten tarkoituksena on kerätä kuntien
vastuulla oleva kotitalouksien poistotekstiili asukkailta ympäri Suomen, jotta
tekstiilijäte saadaan hallitusti kotimaiseen jatkokäsittelyyn.

Keräyksessä mukana olevat jätelaitokset järjestävät
kotitalouksien poistotekstiilinkeräyksen omalla toimialueellaan haluamallaan
tavalla. Esimerkiksi LSJH:n alueella tekstiiliä kerätään kaikilla
lajitteluasemilla sekä yhteistyökumppanien tiloissa.

Erilaisten kokeilujen avulla pyritään myös löytämään
poistotekstiilin keräykselle ja lajittelulle yhtenäinen valtakunnallinen
toimintamalli, mikä helpottaa jätelaitosten välistä yhteistyötä ja selkeyttää
asukkaiden lajittelua.

Koska tekstiili on helposti pilaantuvaa, tulee esilajittelu
tehdä mahdollisimman nopeasti ja lähellä keräyspaikkaa. Siksi ensimmäisen
vaiheen esilajittelu tehdään ennen LSJH:lle lähettämistä. Näin vältytään
turhalta polttoon päätyvän jätteen kuljettamiselta ja minimoidaan kuljetuksen
ja varastoinnin aikana tapahtuva tekstiilin pilaantuminen.

Lajittelulla halutaan taata raaka-aineen korkea laatu.
Laadukas lajittelu hyödyntäjien laatukriteerien mukaan on perusedellytyksiä
poistotekstiilin jalostuksen ja kierrätyksen mahdollistamiseksi.

Näiltä verkkosivuilta löydät olemassa olevat ajankohtaiset
tiedot ja ohjeistukset kuluttajien poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun
liittyvissä asioissa.

Julkaisut

Lähde mukaan edelläkävijöiden joukkoon!

Sinunkin menestystarinasi tähän?

Ota yhteyttä