Poistotekstiilin keräys ja lajittelu

Suomen kuntien jätelaitokset rakentavat yhdessä poistotekstiilien valtakunnallista keräysverkostoa. Jätelaitosten tarkoituksena on kerätä kuntien vastuulla oleva kotitalouksien poistotekstiili asukkailta ympäri Suomen, jotta tekstiilijäte saadaan hallitusti kotimaiseen jatkokäsittelyyn.

 

Keräyksessä mukana olevat jätelaitokset järjestävät kotitalouksien poistotekstiilinkeräyksen omalla toimialueellaan haluamallaan tavalla. Esimerkiksi LSJH:n alueella tekstiiliä kerätään kaikilla lajitteluasemilla sekä yhteistyökumppanien tiloissa.


Erilaisten kokeilujen avulla pyritään myös löytämään poistotekstiilin keräykselle ja lajittelulle yhtenäinen valtakunnallinen toimintamalli, mikä helpottaa jätelaitosten välistä yhteistyötä ja selkeyttää asukkaiden lajittelua.

 

Koska tekstiili on helposti pilaantuvaa, tulee esilajittelu tehdä mahdollisimman nopeasti ja lähellä keräyspaikkaa. Siksi ensimmäisen vaiheen esilajittelu tehdään ennen LSJH:lle lähettämistä. Näin vältytään turhalta polttoon päätyvän jätteen kuljettamiselta ja minimoidaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana tapahtuva tekstiilin pilaantuminen.

 

Lajittelulla halutaan taata raaka-aineen korkea laatu. Laadukas lajittelu hyödyntäjien laatukriteerien mukaan on perusedellytyksiä poistotekstiilin jalostuksen ja kierrätyksen mahdollistamiseksi.

 

Näiltä verkkosivuilta löydät olemassa olevat ajankohtaiset tiedot ja ohjeistukset kuluttajien poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun liittyvissä asioissa.


Julkaisut